Mit kell tudni az időbeli elhatárolásokról?

Időbeli elhatárolások gyakran szerepelnek számvitel írásbeli vizsgán, és a számvitel szóbeli vizsgán is tétel. Mi az a minimum, amit mindenképpen tudni kell az időbeli elhatárolásokról?  Erről olvashatsz rövid összefoglalást.

Mit kell tudni az időbeli elhatárolásokról?

Mit kell tudni az időbeli elhatárolásokról?

Mit kell tudni az időbeli elhatárolásokról?

 

Röviden összefoglalva:

Az időbeli elhatárolások az eredmény pontosítását célzó elszámolások.

 • Az aktív időbeli elhatárolás állományba vétele növeli,
 • a passzív időbeli elhatárolás elszámolása pedig csökkenti az eredményt.

Nézzük az aktív időbeli elhatárolásokat!

Az aktív időbeli elhatárolások (eredményt növelő időbeli elhatárolások):

 • 1. bevételt növelő aktív időbeli elhatárolások:

T 391 bevételek aktív időbeli elhatárolása és K a 9. valamelyik bevétel számla

 • 2. ráfordítást, költséget csökkentő aktív időbeli elhatárolások:

T 392 költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása K 8/5 valamelyik ráfordítás, vagy költség számla

vagy:

T 393: halasztott ráfordítások K 8. valamelyik ráfordítás számla

Mi az a halasztott ráfordítás?

A 393 halasztott ráfordítás egy speciális elhatárolás fajta.

Ide tartoznak:

– az átvállalt tartozások
– a nem realizált árfolyamveszteség miatti elhatárolás( erről a céltartalékoknál írtam)

Mit kell tudni a passzív időbeli elhatárolásokról?

A passzív időbeli elhatárolások eredményt csökkentő időbeli elhatárolások.

Hogyan csökken az eredmény?

Vagy a bevétel csökken, vagy a ráfordítás nő.

 • 1. Bevételt csökkentő:

T 9. valamelyik bevétel számla K 481 bevételek passzív időbeli elhatárolása

vagy:

T 9. Valamelyik bevétel számla K 483 Halasztott bevétel

Dióhéjban a halasztott bevételről:

A halasztott bevételekről külön fogok példát mutatni, de addig egy példa:

Vesz a vállalkozás egy eszközt, és a vállalkozás tartozását az eladó elengedi, akkor a keletkezett rendkívüli bevételt el kell határolni, és halasztott bevételként kell kimutatni.

 • Kontírozása:

T 98 K 483

 • Mikor lehet elhatárolni a bevételt?

Csak akkor határolhatjuk el a bevételt, ha eszközhöz kapcsolódik.

 • Milyen értéken szabad elhatárolni?

A könyv szerinti, vagyis a nettó értékének megfelelő összeget határoljuk el, amennyi a nettó értéke akkor, amikor az eladó elengedi a vállalkozás tartozását.

DE!

Amint a vállalkozás eladja, selejtezi, felhasználja, vagy értékcsökkenést számol el utána, akkor az elhatárolást fel kell oldani:

T 483 K 98

 •  2. Ráfordítást , költséget növelő passzív időbeli elhatárolások:

T 8/5 Valamelyik ráfordítás, vagy költség számla  K 482 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

Foglaljuk össze!

 • bevételek aktív időbeli elhatárolása (391):

Az olyan tárgyévre járó bevételek tartoznak ide, melyek csak a következő évben kerülnek kiszámlázásra, vagyis a következő évben folynak be.

 • költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása (392):

A tárgyévben kifizetett, vagy számla alapján lekönyvelt olyan költségek, ráfordítások, amelyek a következő évet terhelik.

 • bevételek passzív  időbeli elhatárolása (481)

A tárgyévben befolyt, vagy kiszámlázott bevételek, melyek csak a következő évre járnak.

 • költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása(482)

A tárgyévet terhelő olyan költségek, ráfordítások, melyek csak a következő évben kerül kiszámlázásra, kifizetésre.

Mutatom, milyen fajtái vannak a passzív(482) időbeli elhatárolásoknak:

1. A mérleg fordulónapja és elkészítésének időpontja között ismertté vált, előző üzleti évhez kapcsolódó kártérítési igény, késedelmi kamat, kártérítés, bírósági költség.

2. Fizetendő kamatok.

3.Vizsgapéldában sűrűn előfordul, és ide tartozik: a december havi közüzemi díjak, amelyekről a számlát csak a következő év januárjában kapjuk meg.

4.A mérleggel lezárt üzleti évhez kapcsolódó, de még nem számfejtett prémiumok és azok járulékai.

5). Befektetési céllal vásárolt kötvény bekerülési értékének és névértékének veszteség jellegű különbözete.

Mikor kell állományba venni?

Állományba vétele, elszámolása év végén kötelező, de év közben is elszámolható ha a vállalkozó úgy dönt.

Ugye, hogy nem is olyan bonyolult :) ?

13 leckéből álló ingyenes tanfolyamot, kontírozási segédletet, és kettő elemzéses példát
ITT  adok ajándékba!

No Comments.

Leave a Reply

(required)

(required)