Egyéb időbeli elhatárolások

Milyen egyéb időbeli elhatárolások lehetségesek? Erről szól ez  a bejegyzés.

  1. Tárgyévet terhelő, következő évben számlázott költségek(pl..telefon használat díja)

T 51-53     K 482 ( Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása)

2.   A tárgyévben a vállalkozás felé előre számlázott költségek

T 392 ( Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása)  K 51-53

3. Előre számlázott bérleti díj  a bérbevevőnél:

T 392  K 522 ( Bérleti díjak)

4. Előre számlázott bérleti díj a bérbeadónál:

T 91-92 ( Belföldi értékesítés nettó árbevétele) K 481. ( Bevételek passzív időbeli elhatárolása)

5.Utólag számlázott bérleti díj a bérbevevőnél:

T 522. K 482

6. Utólag számlázott bérleti díj a bérbeadónál:

T 391 (Bevételek aktív időbeli elhatárolása) K 91-92.

7. Tárgyidőszakot terhelő késedelmi kamat:

T 863 ( Mérlegkészítésig ismertté vált, tárgyidőszakot terhelő ráfordítások) K 482.

8. Járó késedelmi kamat ( mérlegkészítésig pénzügyileg rendezett):

T 391. K 963 (Mérlegkészítésig ismertté vált, tárgyidőszakra járó bevételek)

1. 1 hónapos e-mail tanfolyam
2. Immateriális javak kontírozása e-book
3. Tanulmány, az osztalékfizetési korlátról

No Comments.

Leave a Reply

(required)

(required)