Tárgyi eszköz értékesítése 2021-től

2021-től változott a számviteli törvény, a tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítésének, apportálásnak, illetve a követelések értékesítésének elszámolása.( Sztv. 77. § (3), 81. § ( 3)
( Így kellett elszámolni eddig a tárgyi eszköz értékesítést:>>>http://szamvitelsuli.com/targyi-eszkoz/targyi-eszkoz-egyszeru-vizsgapelda)

Az a lényeg, hogy a gazdasági eseményeknek az egyenlegét( nyereség vagy veszteség) kell kimutatni egyéb bevételként, vagy egyéb ráfordításként.

Amennyiben az értékesítésből származó bevétel meghaladja a könyv szerinti értéket, vagyis több annál, akkor különbözetet az egyéb bevételek között kell kimutatni. ( T 368 K 961)

Amennyiben a könyv szerinti érték haladja meg a bevételt, akkor az egyéb ráfordítások között kell kimutatni a különbözetet. ( T 861 K 368)

Kontírozáskor technikai számlát használunk, ez lehet a 368. technikai számla.

Értékesítés könyvelése:

1. Bruttó érték kivezetése:
T 368 technikai számla (ez volt eddig a 86. számla) K 12.-15. tárgyi eszköz bruttó értéke

2. Halmozott értékcsökkenés kivezetése:
T 129-159. Tárgyi eszköz terven felüli értékcsökkenése
K 368 technikai számla (ez volt eddig a 86. számla)

3. Terven felüli értékcsökkenés kivezetése
T 128-158 tárgyi eszköz terven felüli értékcsökkenése
K 368 technikai számla (ez volt eddig a 86. számla)

4. Amennyiben volt korábban értékhelyesbítése elszámolva, ezt is ki kell vezetni
T 417. értékelési tartalék
K 127-157 tárgyi eszköz értékhelyesbítése

5. Árbevétel elszámolása( nettó ellenérték)
T 311 K 368 technikai számla( ez volt eddig a 961. egyéb bevétel számla)
Áfa:
T 311 K 467(fizetendő áfa)

Nézzünk egy egyszerű példát is.

A Jóhírű Kft elad egy műszaki gépet 20.000.000 Ft-ért, ( áfával most nem foglalkozunk) ennek a könyv szerinti értéke legyen 15.000.000 Ft.

Árbevétel könyvelése:

T 311 K 368 20.000.000

Bruttó érték kivezetése:

T 368 K 131 15.000.000

Nézzük meg a 368 egyenlegét: K 20.000.000-T 15.000.000= K 5.000.000
Látjuk, hogy a bevétel több mint a könyv szerinti érték, így a különbözetet
egyéb bevételként kell kimutatni.

T 368 K 961 5.000.000

Ezzel a 368 egyenlege le is nullázódott.
K 368=20.000.000
T 368=15.000.000+5.000.000=20.000.000
E=0.

Fordított esetben, tehát ha az árbevétel 15.000.000 Ft, a könyv szerinti érték pedig 20.000.000 Ft, így könyveljük:

árbevétel:
T 311 K 368 15.000.000

Bruttó érték kivezetése:
T 368 K 131 20.000.000

Ekkor a 368 egyenlege: K 368 15.000.000 -T 368 20.000.000 = T 368 5.000.000

Látjuk, hogy a bevétel kevesebb mint a könyv szerinti érték, így a különbözetet egyéb ráfordításként kell kimutatni.

T 861 K 368 5.000.000

Nézzük meg hogy lenullázódott-e a 368 egyenlege:

368 K oldal: 15.000.000+5.000.000=20.000.000
368 T oldal: 20.000.000
Egyenlege:0.

Jól dolgoztunk 🙂

No Comments.

Leave a Reply

(required)

(required)