A mikrogazdálkodói beszámoló

Számvitel vizsgán is bármikor előjöhet a mikrogazdálkodói egyszerűsített
éves beszámoló összeállítása.

Erről írok ma dióhéjban.

Szóbeli vizsgára is hasznos lesz.

Mikrogazdálkodói Egyszerűsített Beszámoló

Milyen jogszabály szabályozza a feltételeket?

A Számviteli törvény előírásait a 398/2012. (XII. 20.) Korm. rendeletben lévő
előírásokkal együtt kell alkalmazni.

Ki készítheti el így a beszámolót?

Könyvvizsgálatra nem kötelezett vállalkozó, ha két egymást követő
üzleti évben a mérleg fordulónapján a következő
három mutatóérték közül bármelyik kettő nem haladja meg az alábbi
értékeket:

– mérlegfőösszeg a 100 millió forintot,
-az éves nettó árbevétel a 200 millió forintot,
– az üzleti évben átlagosan foglalkoztatottak száma a 10 főt.

Amennyiben ezt választja, a vállalkozó a választásától leghamarabb három,
mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámolóval lezárt üzleti év után térhet el,
kivéve ha a feltételeknek két egymást követő üzleti évben nem felel meg.

Ki nem készíthet ilyen beszámolót?

A befektetési vállalkozás és a pénzügyi holding vállalkozás.

Mi történik ha a feltételeknek két egymást követő üzleti évben nem felelnek meg?

Ekkor a 2. üzleti évet követő évtől éves beszámolót vagy egyszerűsített éves
beszámolót köteles készíteni.

Ha a vállalkozó a következő üzleti évtől már nem készít mikrogazdálkodói beszámolót,
akkor a következő év nyitó adata=az előző üzleti év megfelelő záró adatival.
Ebben az esetben a számlarendet és a számviteli politikát 90 napon belül el kell készítenie.

Miből áll a mikrogazdálkodói beszámoló?

A mikrogazdálkodói beszámoló (398/2012. (XII. 20.) Korm. rendelet) az  1. melléklet szerinti mérlegből és a 2. melléklet szerinti eredménykimutatásból áll.
Kiegészítő mellékletet, üzleti jelentést a mikrogazdálkodói beszámolóhoz kapcsolódóan nem kell készíteni.

A mikrogazdálkodói beszámoló mérlegét és eredménykimutatását az 1-2. mellékletben meghatározott szerkezetben, sorrendben és az előírt tagolásban kell összeállítani, attól eltérni nem lehet.

Mit kell tudni a könyvvezetési kötelezettségről?

Kettős könyvvitel rendszerben, magyar nyelven kell elkészíteni.
Nincsen Számviteli trv. szerinti számlarend-készítési kötelezettség, ha a főkönyvi elszámolásait a Kormányrendelet 3. melléklet szerinti számlaktükör szerint vezeti.
(398/2012. (XII. 20.) kormányrendelet)
Számlatükör alkalmazásakor a számlák tagolásától nem lehet eltérni,
de lehet továbbrészletezni.

Azokat a gazdasági eseményeket, amelyek két üzleti évet érintenek,
arra az üzleti évre kell elszámolni teljes összegben, amelyik évben a bizonylatot
kibocsátották.

Azokat  a gazdasági eseményeket, amelyek kettőnél több üzleti évet érintenek, arra az időszakra kell elszámolni, amelyikhez kapcsolódnak.

Minden héten új hasznos tudnivaló az e-mail postafiókodba!

Kérdd itt, ha még nem kapod:>>>https://szamvitelsuli.com/ajandekok-neked

No Comments.

Leave a Reply

(required)

(required)