Hogyan kell megoldani az “áttérés más devizára” feladatot?

2010 októberében a mérleg összeállítása után, egy ilyen típusú feladat volt, ennek a megoldásában szeretnék segíteni nektek. Egy kis elméleti összefoglalóval kezdem, majd elmagyarázom, hogy hogyan kell az ilyen feladatot megoldani.

Melyek  a Forintról Devizára való áttérés szabályai?

Áttérés Forintról Devizára:

Általános szabály:

A Forintban elkészített beszámoló mérlegének minden tételét az áttérés napján érvényes MNB devizaárfolyam reciprok értékén kell a létesítő okiratban rögzített devizára átszámítani.

Lehetséges különbözetek a nyitómérlegbe kerülő értékeknél az általános szabályhoz képest:

1. A létesítő okiratban rögzített devizanemben fennálló követeléseket, továbbá valuta, deviza készleteket, kötelezettségeket, a nyilvántartás szerinti valuta, devizaösszegükben kell az átszámításnál figyelembe venni.
2. A 3. pénznemben fennálló elszámolás devizaértékét a társasági szerződés szerinti devizára kell konvertálni a keresztárfolyam alapján, és ez lesz a bekerülési érték.

A különbözeteket össze kell vonni:

  • ha nyereség, akkor tőketartalékot kell növelni
  • ha veszteség, akkor eredménytartalékot kell csökkenteni

Amennyiben a jegyzett tőke társasági szerződésben rögzített értéke eltér az átszámítási árfolyamon számított értéktől, a pozitív különbözet minden esetben tőketartalék lesz, negatív változás esetén a tőketartalék pozitív összegéig, azon felül pedig az eredménytartalék terhére számolandó el.

II. Hogyan láss hozzá az ilyen feladat megoldásához?

Feladat:

Az RT. úgy döntött, hogy módosítja a társasági szerződését, és 2010 január 1-től áttér a forintban történő könyvvezetésről az Euróban történő könyvvezetésre. A jegyzett tőkét 12 000 Euróban határozták meg.

Az Euró hivatalos MNB árfolyama:

300 Ft/EURO,  375 Ft/GBP, 225 FT/USD

Állítsuk össze az RT.  nyitó mérlegét!

Megoldás:

1. Határozd meg a keresztárfolyamot az MNB devizaárfolyam alapján!

( Amennyiben devizáról váltunk devizára, akkor a hivatalos MNB keresztárfolyamon kell számolni!)

pl.: 375 Ft/GBP / 300 Ft/EURO=1,25EUR/GBP

225 FT/USD / 300 Ft/Euro=0,75 EUR/USD

2. Nézd végig a mérlegsorokat, és számíts át mindent EURO-ra!

Az egyszerűsített mérlegben az immateriális javak értéke: 1200 E Ft

Akkor az átszámítás: 1200 E Ft/ 300 Ft/EURO=4000 Euro, itt átszámítási különbség nincsen.

Követelések:

2009 év Követelések mérlegértéke: 17340 E Ft, és

a külföldi vevők között található 10.000 USD, 2300 E FT nyilvántartási értékű követelés, 8000 EUR, 2280 E FT nyilvántartási értékű követelés  és 2000 GBP, 760 E FT nyilvántartási értékű követelés.

Hogyan számítsuk át?

1/1. A 17.340 E Ft-ból kivonjuk az E Ft-ban lévő nyilvántartási értékeket.

17.340-(2300+2280+760)=17.340-5340=12.000 E Ft

1/2. 12.000 E Ft / 300 Ft/ EURO=40.000 Euro

2. A GBP és az USD értékét átszámítjuk keresztárfolyamon EURO-ra!

10.000 USD*0,75 EUR/USD=7500 Euro

2000 GBP*1,25 EURO/GBP= 2500 EURO

A 8000 Euro marad Euróban, mivel EURO-ra áll át a társaság.

3. Mérlegérték kiszámítása: Mérlegérték=40.000+7500+2500+8000=58.000 EURO

4. A 17340 E Ft mérlegértéket átváltjuk EURO-ra,

17340E Ft/300=57.800

5. A 3. lépésben kiszámított mérlegértékből kivonjuk a most kiszámított értéket, 58000-57800=+200 EUR, ez lesz az átszámítási különbség.

Jegyzett tőke:

A jegyzett tőke mérlegértéke 3000 E Ft a mérlegben.

6. lépés:

Átváltjuk euróra: 3000 E Ft/300 Ft/ EURO=10.000 EURO

Mivel a jegyzett tőke 12.000 EURO, ezért ez lesz a jegyzett tőke.

A különbség a tőketartalékot csökkenti!= -2000 EURO

( Így tovább, minden mérlegtételt át kell váltani!)

7. lépés:

Tőketartalék értéke az egyszerűsített mérlegben:

3000 E Ft, váltsuk át ezt is:

3000 E Ft/ 300 FT/EURO= 10.000 EURO

Ezután kiszámítjuk  a tőketartalékot:

10.000 EURO( az előbb számítottuk ki)+/-átszámítási különbségek=

10000 EURO+200 EUR-2000 EUR=8200 EUR

8. lépés:

Ezeket az értékeket be kell írni az egyszerűsített mérlegbe!

Ha a feladat az adóalap korrekciót is kérdezi akkor:

az adóalap korrekció az átszámítási  különbségek egyenlege lesz.( ide azt az összeget, ami a tőketartalékot csökkenti, már nem számítjuk be!)

Letöltötted már az ingyenes számvitel vizsgára felkészítő ajándékokat?

Kattints ide értük>>>http://szamvitelsuli.com/ajandekok-neked

No Comments.

Leave a Reply

(required)

(required)