Könyvelés és beszámolókészítés devizában

2010 január 1-től a számviteli törvény előírásai szerint bármely vállalkozás könyvelhet euróban,és az éves beszámolóját, egyszerűsített éves beszámolóját is összeállíthatja euróban, ha ezen döntését a számviteli politikájában az üzleti év első napját megelőzően rögzítette, és a létesítő okirat szerinti devizaként az eurót jelölte meg.

A vállalkozó a döntését legkorábban a döntést követő 5. üzleti évre vonatkozóan változtathatja meg, ha a számviteli politikáját és  a létesítő okiratát ennek megfelelően módosítja.

A létesítő okiratban a jegyzett tőke értékét meg kell határozni a választott devizanemben.

Lássuk a Forintról Devizára való áttérés szabályait!

Azért is fontos ennek az ismerete, mert volt hasonló feladat az októberi számvitel vizsgán is, valamint van ilyen szóbeli tétel is. (12. tétel: Sajátos beszámolási kötelezettségek)

Áttérés Forintról Devizára:

Általános szabály:

A Forintban elkészített beszámoló mérlegének minden tételét az áttérés napján érvényes MNB devizaárfolyam reciprok értékén kell a létesítő okiratban rögzített devizára átszámítani.

Lehetséges különbözetek a nyitómérlegbe kerülő értékeknél az általános szabályhoz képest:

1. A létesítő okiratban rögzített devizanemben fennálló követeléseket, továbbá valuta, deviza készleteket, kötelezettségeket, a nyilvántartás szerinti valuta, devizaösszegükben kell az átszámításnál figyelembe venni.
2. A 3. pénznemben fennálló elszámolás devizaértékét a társasági szerződés szerinti devizára kell konvertálni a keresztárfolyam alapján, és ez lesz a bekerülési érték.

A különbözeteket össze kell vonni:

  • ha nyereség, akkor tőketartalékot kell növelni
  • ha veszteség, akkor eredménytartalékot kell csökkenteni

Amennyiben a jegyzett tőke társasági szerződésben rögzített értéke eltér az átszámítási árfolyamon számított értéktől, a pozitív különbözet minden esetben tőketartalék lesz, negatív változás esetén a tőketartalék pozitív összegéig, azon felül pedig az eredménytartalék terhére számolandó el.

Számvitel vizsgára készülsz?

Kezdd a tanulást itt!


No Comments.

Leave a Reply

(required)

(required)