Az üzemi/üzleti eredmény megállapításának módszerei

A mérlegképes vizsgákon összköltség vagy forgalmi költség eljárással kell az üzleti eredményt megállapítani, ennek a bemutatása következik most!

Mi az eredménykimutatás?

Olyan számviteli okmány, amely a vállalkozó tárgyévi mérleg szerinti, a vállalkozónál maradó adózott eredményének levezetését tartalmazza, az eredmény keletkezésére ható főbb tényezőket, a mérleg szerinti eredmény összetevőit, kialakulását mutatja be.

Az üzleti tevékenység eredménye a vállalkozó döntésétől függően  kétféle módon állapítható meg:

 1. összköltség eljárással
 2. forgalmi költség eljárással

Az összköltség eljárás az üzleti/üzemi tevékenységet:

 • Az üzleti évben elszámolt értékesítés nettó árbevételének
 • az eszközök között állományba vett saját teljesítmények értékének
 • az egyéb bevételeknek,

valamint

 • az üzleti évben elszámolt anyagjellegű ráfordítások,
 • személyi jellegű ráfordítások
 • értékcsökkenési leírás
 • és egyéb ráfordítások

együttes összegének a különbözeteként állapítja meg.

A Forgalmi költség eljárás az üzleti/üzemi tevékenységet:

 • az üzleti évben elszámolt értékesítés nettó árbevételének és az
 • értékesítés közvetlen költségei, és
 • az értékesítés közvetett költségei különbözeteként, valamint
 • az egyéb bevételek és egyéb ráfordítások különbözetének összevont értékeként számítja ki.

Mindkét eredmény kimutatási módnak van A és B változata, ennek megfelelően négyféle eredménykimutatás készíthető.

Eredménykimutatás összköltségeljárással A vagy B változat

Eredménykimutatás forgalmi költség eljárással A vagy B változat

 • Az eredmény kimutatás két módszere között eltérés csak az üzleti eredmény meghatározásában van, a számítás végeredménye mindkét módszernél azonos.

Összefoglalva:

A forgalmi költség eljárás az értékesítésből származó bevételeket, és az értékesítéssel összefüggésben felmerült közvetlen és közvetett költségeket állítja szembe, míg az
összköltség eljárásnál az adott üzleti évben felmerült összes költség áll szemben az ugyanezen időszakra vonatkozó hozamokkal és aktivált saját teljesítmények  értékével.

Az aktivált saját teljesítmények két elemből áll:

 • saját termelésű készletek állományváltozásának értékéből és a
 • saját előállítású eszközök aktivált értékéből tevődik össze.

A két megállapítási módszer közötti  összefüggés kulcsa az aktivált saját teljesítmények értéke. Ez az eredmény összetevő csak az összköltség eljárású eredménykimutatás sémájában jelenik meg,úgy, hogy a saját előállítású eszközök aktivált értéke minden esetben a hozamok között, mint eredményt növelő tétel jelenik meg.

A saját termelésű készletek állományváltozásának vonatkozásában:

1. Ha az adott üzleti évben a saját termelésű készletek záró értéke> mint a nyitókészlet, azt jelenti hogy a vállalkozás az adott időszakban több terméket állított elő, mint amennyit értékesíteni tudott. Tehát, ha az értékesítési költségekből akarjuk a tárgyidőszaki felmerült költségeket meghatározni, az állománynövekedés értékét az értékesítési költségekhez hozzá kell adni.

2. Ha az adott üzleti évben a saját termelésű készletek záró értéke<mint a nyitókészlet, ez azt jelenti, hogy a gazdálkodó az adott időszakban kevesebb terméket állított elő, mint amennyit értékesíteni tudott.

Tehát, ha az értékesítési költségekből akarjuk a tárgyidőszaki felmerült költségeket meghatározni, akkor az állománycsökkenés értékét az értékesítési költségekből le kell vonni.

Hasznos volt számodra ez a bejegyzés? Gyere, mondd  el a véleményedet!

No Comments.

Leave a Reply

(required)

(required)