Az immateriális javak bekerülési értéke

Mi az a bekerülési érték?

A számviteli törvény a minden eszközre érvényes bekerülési érték fogalmát határozza meg. E szerint, minden eszköz megszerzéséhez, létesítéséhez, üzembe helyezéséhez felmerült, az eszközhöz egyedileg hozzákapcsolható beszerzési, előállítási költség a bekerülési érték részét képezi.

Fontos jellemzője a bekerülési értéknek az, hogy azokat a felmerült tételeket kell figyelembe venni a meghatározáskor, amelyek az eszközhöz közvetlenül kapcsolódnak.

Az eszközök bekerülési értéke tehát lehet:

 • beszerzési ár/érték
 • előállítási költség

A bekerülési érték megállapításakor a vételárból kell kiindulni, amelyek a következő tételekkel módosítani kell:

A teljesség igénye nélkül:

 • + szállítási, rakodási költségek
 • +szerelési, üzembe helyezési költségek
 • + beszerzéssel kapcsolatos bizományi díjak
 • + vámköltségek
 • +illetékek
 • + fizetett felár
 • + hitel, kölcsön rendelkezésre tartási jutaléka, folyósítási díja, bankgarancia díja, kezelési költsége
 • + beruházásoknál az üzembe helyezésig felmerült biztosítási díj
 • – kapott engedmények

E rövid kis bevezető után nézzük, az immateriális javak állományba vételét.

Az immateriális javak beszerzési, bekerülési értéken kerülnek állományba.

 • Beszerzéskor:

Tényleges beszerzési áron

 • Apportként történő átvételkor:

A létesítő okiratban meghatározott értéken

 • Követelés fejében átvétel esetén:

Szerződés szerinti értéken

 • Csere útján beszerzett eszköz esetén:

Csereszerződés szerinti értéken

 • Saját előállításkor:

Tényleges közvetlen önköltségen( erről majd részlétesebben a későbbiek során írok)

 • Térítés nélküli átvétel esetén:

Átadónál kimutatott nyilvántartás szerinti értéken, legfeljebb a piaci értéken

 • Ajándékként, hagyatékként kapott, többletként fellelt eszközök esetén:

Az állományba vételkor ismert piaci értéken

 • Részesedés megszűnése fejében átvett eszközök esetében:

Végelszámoláskor, és felszámoláskor a vagyonfelosztási javaslat szerinti értéken

Gazdasági események elszámolása, az immateriális javak állománynövekedése esetén


Beszerzés: Beszerzésről a vagyoni értékű jogoknál, és a szellemi termékeknél beszélhetünk

 • Ellenérték elszámolása bejövő számla alapján, halasztott fizetéssel
 • T 11.  K.454
 • A kapcsolódó áfa elszámolása
 • T 466  K 454

Nézzünk erre egy mintapéldát!

Vagyoni értékű jogot vásárolunk( pl: szellemi termék felhasználási jogát) 2 000 000 Ft+ áfa összegben halasztott fizetéssel.

Hogyan kell ezt könyvelni?

 1. Vételár elszámolása  a számla alapján
 • T 113  K 454    2 000 000

Az áfa elszámolása:

 • T 466  K 454   500 000

A következő alkalommal tovább folytatom a kontírozási ismereteket!

No Comments.

Leave a Reply

(required)

(required)