Részesedések év végi értékelése

 

Számvitel vizsgán gyakran előfordul, hogy részesedést kell átértékelni.
Hogy, hogyan oldd meg az ilyen feladatot, milyen elméletet kell hozzá tudni, ezt mutatom meg.

Részesedések átértékelése

Hogyan kell a részesedést átértékelni?

Hogyan kell a részesedést
átértékelni?

A feladat előtt egy kis elméleti tudnivaló:

a tulajdoni részesedést jelentő befektetések, részesedések esetében,
értékvesztést kell elszámolni akkor, ha a befektetés,részesedés könyv  szerinti értéke tartósan és jelentősen magasabb mint a mérlegkészítéskori piaci értéke.

Ezt akkor is el kell számolni ha a forgóeszközök, ill. ha a befektetett eszközök között szerepel a részesedés.

Így könyveled le:
T 874 (részesedések értékvesztése) K  179, 189, 379 részesedések értékvesztése és visszaírása
(179-a részesedésekre vonatkozik, a 189 a hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokra, a 379 pedig forgóeszközök között kimutatott értékpapírra vonatkozik)

Amennyiben a mérlegkészítéskori piaci érték magasabb, mint  a könyv szerinti érték,
akkor a különbözettel ,a korábban elszámolt értékvesztést visszaírással csökkenteni kell, az így csökkentett könyv szerinti érték, nem haladhatja meg az eredeti bekerülési értéket.

Így könyveled: T 179, 189, 379  K 874

Itt még nincsen vége, mert amennyiben a visszaírás után, még mindig magasabb a piaci érték,
mint a könyv szerinti érték, akkor értékhelyesbítést lehet elszámolni.
(akkor ha a társaság él az értékhelyesbítéssel)

T 177 részesedés értékhelyesbítése  K 4171 értékhelyesbítés értékelési tartaléka

!! Arra azonban figyelj, hogy a befektetett pénzügyi eszközök esetében, csak  a részesedéseknél
van lehetőség értékhelyesbítést elszámolni, a forgatási célú értrékpapírnál nincsen rá lehetőség.

Mintapélda

A következő információk adottak:

173 (egyéb tartós részesedés) egyenlege: 275.000 E Ft
Piaci értéke a mérlegkészítéskor: 220.000 E Ft
A nyilvántartott egyéb tartós részesedés értékvesztése( 1793): 21.000
A tendencia tartós, a különbözet jelentős.
Végezd el az értékelését.

Hogyan oldd meg a részesedések értékelése feladatot?

1. lépés: számítsd ki  a részesedés könyv szerinti értékét!

Bekerülési érték
-értékvesztés
+értékvesztés visszaírása
+/- árfolyam-különbözetek, ( a külföldi pénzértékre szóló részesedések
fordulónapi értékelése miatt)
=Mérlegérték
Ezt korrigáljuk, ha él a Társaság az értékhelyesbítéssel
+ értékhelyesbítés
-értékhelyesbítés visszavezetése
=Piaci érték

A könyv szerinti/mérlegérték a feladat szerint=
bekerülési érték-értékvesztés=
275.000-21.000=254.000

2. lépés:
Nézd meg melyik a nagyobb. A piaci érték, vagy a könyv szerinti érték.

Piaci érték: 220.000 E Ft

Könyv szerinti érték: 254.000 E Ft

Mivel a könyv szerinti érték nagyobb mint a piaci érték,
ezért értékvesztést kell elszámolni,
254.000-220.000=34.000 E Ft értékben

3. lépés: Könyveld le az értékvesztést, mivel a könyv szerinti érték(254.000 E FT) magasabb mint a mérlegkészítéskori piaci érték(220.000 E Ft)

T  874   K 1793 34.000

Ezzel az értékeléssel el is készültünk.

Tanulj, az ingyenes rendszerező számvitel anyagokkal!

 


 

No Comments.

Leave a Reply

(required)

(required)