Az Immateriális javak

 

Az  első bejegyzésemet az immateriális javakkal kezdem.

Egy kis elmélet:

A számviteli törvény előírása szerint, immateriális javak között kell kimutatni a mérlegben:

 1. a nem anyagi eszközöket( a vagyoni értékű jogokat az ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok kivételével, a szellemi termékeket és az üzleti vagy cégértéket)
 2. az immateriális javakra adott előlegeket
 3. immateriális javak értékhelyesbítését.

Valamint kimutatható az alapítás-átszervezés aktivált értéke, és a kísérleti fejlesztés aktivált értéke is.

A mérlegben elfoglalt helyük a SZt. 1. számú melléklete szerint, mindkét változatú mérlegben, az A/I. sorban van a következő sorrendben:

 • Alapítás -átszervezés aktivált értéke
 • Kísérleti fejlesztés aktivált értéke
 • Vagyoni értékű jogok
 • Szellemi termékek
 • Üzleti vagy cégérték
 • Immateriális javakra adott előlegek
 • Immateriális javak értékhelyesbítése

Főkönyvi nyilvántartásuk:

111. Alapítás -átszervezés aktivált értéke

112.Kísérleti fejlesztés aktivált értéke

113. Vagyoni értékű jogok

114. Szellemi termékek

115. Üzleti vagy cégérték

Nyilvántartásuk a kettős könyvvitelben az 1. számlaosztályban történik, állományba, bekerülési, beszerzési értéken kerülnek.

Állománynövekedések:

 • beszerzés
 • követelés fejében átvétel
 • térítés nélküli átvétel
 • apport
 • tulajdoni hányad fejében átvétel
 • leltári többlet
 • saját előállítás

Állománycsökkenések:

 • értékesítés
 • terv szerinti értékcsökkenés
 • terven felüli értékcsökkenés
 • selejtezés
 • térítés nélküli átadás
 • káresemény
 • hiány
 • apportként történő átadás

Mérlegben szereplő érték: az immateriális javak nettó értéke, vagyis:

Bekerülési érték

-Terv szerinti értékcsökkenés

-Terven felüli értékcsökkenés

+ visszaírás, ezek után megkapjuk a nettó értéket. Az értékhelyesbítést ehhez adjuk hozzá.

Értékhelyesbítés vagyoni értékű jogoknál, és szellemi termékeknél lehet.

Hasznosnak találod a mai bejegyzést? Szólj hozzá!

Következő alkalommal a bekerülési érték meghatározásával, és az alapvető gazdasági események elszámolásával folytatom.

Addig is kellemes nyarat, és persze jó tanulást kívánok!


No Comments.

Leave a Reply

(required)

(required)