Az immateriális javak és a tárgyi eszközök értékelése a mérlegben

A számvitel vizsgán fontos tudni a mérlegtételek tartalmát. A mai bejegyzésben az immateriális javak és a tárgyi eszközök értékelését mutatom be a mérlegben.

1/A. Immateriális javak:

A mérlegben szereplő érték az immateriális javak nettó értéke!

Bekerülési érték

–  Terv szerinti értékcsökkenés

–  Terven felüli értékcsökkenés

+  Visszaírás

Nettó érték

+ Értékhelyesbítés

1/B.. Immateriális javakra adott előleg értékelése

Bekerülési érték

–  Értékvesztés

+  Visszaírás

+- Árfolyamkülönbözet


Mérlegérték

2./A Tárgyi eszközök értékelése a mérlegben:

Mérlegben szereplő érték: a tárgyi eszközök nettó értéke

Bekerülési érték

–  Terv szerinti értékcsökkenés

–  Terven felüli értékcsökkenés

+  Visszaírás

Nettó érték

+ Értékhelyesbítés

2/ B.Beruházásokra adott előleg értékelése:

Bekerülési érték

–  Értékvesztés

+  Visszaírás

+- Árfolyamkülönbözet

Mérlegérték

2/C. Devizás adott előlegek értékelése

A mérlegben a külföldi pénzértékre szóló követeléseket az üzleti év mérlegfordulónapjára vonatkozó választott devizaárfolyamon átszámított forintértéken kell kimutatni, akkor ha a mérleg fordulónapi értékelésből adódó különbözetnek a külföldi pénzértékre szóló eszközökre, kötelezettségekre, illetve az eredményre gyakorolt hatása jelentős, ha nem jelentős a hatás, marad a könyv szerinti érték!

A külföldi pénzértékre szóló eszközöknek, és a kötelezettségeknek az üzleti év mérlegforduló napjára vonatkozó értékelése előtti könyv szerinti értéke és az értékeléskori forintértéke közötti különbözet:

  • ha összevontan veszteség, egyenlegében a pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai között árfolyamveszteségként,
  • ha összevontan nyereség, egyenlegében a pénzügyi műveletek egyéb bevételei között árfolyamnyereségként kell elszámolni!

Ajándékot itt találsz:>>>
https://szamvitelsuli.com/ajandekok-neked

No Comments.

Leave a Reply

(required)

(required)