A Számviteli törvény változásai-2011

A törvénymódosítás 2011 január 1-én lépett hatályba, de az előírásokat a 2010-es üzleti évre is lehet alkalmazni. A legfontosabb változások a következők.

1. Egyszerűsített éves beszámolókészítési kötelezettség
A törvénymódosítás lehetővé teszi, hogy a

  • ZRT-k,
  • a konszolidálás során a nemzetközi számviteli standardokat, vagy más külföldi számviteli előírásokat alkalmazó konszolidálásba bevont vállalkozások,
  • naptári évtől eltérő üzleti évvel rendelkező gazdálkodók
  • külföldi székhelyű vállalkozások magyarországi fióktelepei

készíthetnek egyszerűsített éves beszámolót, figyelembe véve a SZT. mérethatárhoz kötött szabályait.

2. Beruházás bekerülési értékének pontosítása

A Szt. jelenleg hatályos előírása szerint a próbaüzemeltetés során felmerült költségek, ráfordítások a beruházás bekerülési értékét növelik mindaddig, amíg a beruházás üzembe helyezésre nem kerül.

Ha próbaüzemeltetés során termékeket állítanak elő, illetve szolgáltatásokat nyújtanak, akkor ezen termékek, szolgáltatások előállítási költségének összegével, vagy ha az nem állapítható meg, akkor azok piaci értékével, eladási árával, a beruházás bekerülési értékét kell csökkenteni.

A törvénymódosítás rögzíti, hogy a beruházás bekerülési értékét legfeljebb a próbaüzemeltetés során felmerült, a beruházás bekerülési értékében figyelembe vett összes költség, ráfordítás összegével lehet csökkenteni.

3. Behajthatatlan követelés
A Szt. jelenleg hatályos előírása szerint -többek között-akkor lehet behajthatatlan követelésként leírni egy követelést, ha a végrehajtással kapcsolatos költségek nincsenek arányban a követelés várhatóan behajtható összegével.
A fizetési meghagyásos eljárásról 2009-ben törvény jelent meg, mely szerint a fizetési meghagyásos eljárás is díjköteles, ezért a törvénymódosítás lehetővé teszi, hogy, ezen eljárással összefüggésben is leírásra kerülhessen a behajthatatlan követelés.

1. 1 hónapos e-mail tanfolyam
2. Immateriális javak kontírozása e-book
3. Tanulmány, az osztalékfizetési korlátról

No Comments.

Leave a Reply

(required)

(required)