Az immateriális javak állománycsökkenése

A mai téma az immateriális javak állománycsökkenésének bemutatása.

Nézzük az állománycsökkenés eseteit:


 • értékesítés
 • terv szerinti értékcsökkenés
 • terven felüli értékcsökkenés
 • selejtezés
 • térítés nélküli átadás
 • káresemény
 • hiány
 • apportként történő átadás

A terv szerinti és a terven felüli értékcsökkenést az előző írásomban részleteztem, valamint a selejtezés elszámolásáról is szó esett. Ezért csak a többi esetet fogom részletezni.

1. Immateriális javak értékesítése


 • Első lépés: a bruttó érték kivezetése

T 861 ( értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök könyv szerinti értéke) K 11.( immateriális javak)

 • Immateriális javak terv szerinti értékcsökkenésének kivezetése

T 119. K 861

 • Immateriális javak terven felüli értékcsökkenésének kivezetése

T 118 .K 861

 • Bevétel elszámolása

T 311. ( Vevőkövetelések) K 961. ( Értékesített Immateriális javak, Tárgyi eszközök bevétele)

 • Fizetendő áfa

T 311. K 467 (fizetendő áfa)

2. Apportként történő átadás


Az elv ugyanez az apportként történő átadás esetén is, az első 3 lépés megegyezik az értékesítés lépéseivel.

Bruttó érték kivezetése

 • T 881.( rendkívüli ráfordítás)   K 11.

Immateriális javak terv szerinti értékének kivezetése

 • T 119. K 881

Immateriális javak terven felüli értékcsökkenésének kivezetése

 • T 118.  K 881.

Apportba adott immateriális javak létesítő okirat szerinti értéke

 • T 368. (Egyéb követelések)  K 981. ( Rendkívüli bevétel)

Részesedés nyilvántartásba vétele a cégbírósági bejegyzéskor

 • T 17. (Tartós részesedések) K. 368. ( Egyéb követelések)

3. Térítés nélküli átadás


A könyvelési tételek megegyeznek az értékesítés könyvelésének 1-3. lépésével, csak 889-re vezetjük ki, a térítés nélküli

átadás rendkívüli ráfordításként kerül elszámolásra.

Bruttó érték kivezetése

 • T 889. ( Egyéb vagyoncsökkenéssel járó rendkívüli ráfordítások)  K 11.

Immateriális javak terv szerinti értékcsökkenésének kivezetése

 • T 119. K 889

Immateriális javak terven felüli értékcsökkenésének kivezetése

 • T 118. K 889

Az áfa elszámolása:

1. ha az átvevő megtéríti az átadónak

T 368. K 467

2. ha az átvevő  nem téríti meg az áfát az átadónak( az átadó eredményét terheli)

T 889. K 467

Köszönöm hogy elolvastad a mai bejegyzést is, remélem hasznos volt számodra.

A következő alkalommal az értékhelyesbítés elszámolásával folytatom!

No Comments.

Leave a Reply

(required)

(required)