Időbeli elhatárolásokkal kapcsolatos elszámolások

Az időbeli elhatárolások ún. pontosító elszámolások, vagyis eredménykorrekciók.  Az aktív időbeli elhatárolás állományba vétele NÖVELI, a passzív időbeli elhatárolás elszámolása pedig CSÖKKENTI az eredményt. Az időbeli elhatárolások ( kivéve halasztott ráfordítások, halasztott bevételek) elszámolása alapvetően négyféle lehet.

1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása:
T 391 ( Bevételek aktív időbeli elhatárolása)
K 9. Bevételek

2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása:
T 5. ( Költségek)/ 8. ( Ráfordítások)
K 482 (Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása)

3. Bevételek passzív időbeli elhatárolása:
T 9. (Bevételek)
K 481 ( Bevételek passzív időbeli elhatárolása)

4. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása:

T 392 (Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása)
K 5. ( Költségek)/ 8. ( Ráfordítások)

Milyen eszközökhöz kapcsolódhat időbeli elhatárolás?

  • részesedések, járó osztalék
  • tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok ( járó kamat)
  • adott kölcsönök ( járó kamat)
  • hosszú lejáratra lekötött bankbetétek ( járó kamat)
  • váltókövetelések ( lekötött kamat)
  • egyéb követelések pl.: rövid lejáratra adott kölcsön ( járó kamat)
  • értékpapírok( járó osztalék a részvényeknél, üzletrészeknél, járó kamat a hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok esetében)
  • bankbetétek ( járó kamat)

Hogyan kell kontírozni az időbeli elhatárolásokat?

1. Mérlegkészítésig ismertté vált részesedés, osztalék elhatárolása

T 391  K 971( kapott járó osztalék, részesedés)

Járó kamat elhatárolása a befektetett eszközök között kimutatott tételekhez kapcsolódóan

T 391  K 973 (befektetett pénzügyi eszközök kamatai,árfolyamnyeresége)

Járó kamat elhatárolása a forgóeszközök között kimutatott tételekhez kapcsolódóan

T 391  K 974 ( egyéb kapott, járó kamatok)

2. Kölcsönök, hitelek következő évben esedékes, de a tárgyévet terhelő kamatának elhatárolása

T 872-873 Fizetett kamatok, kamatjellegű kifizetések

K 482 Költségek, ráfordítások, passzív időbeli elhatárolása

3. Váltótartozások kamatának elhatárolása ( itt fontos tudni, hogyha  a váltó a következő éveben jár le, akkor a ráfordítások között már elszámolt következő évet terhelő kamatot kell ráfordítás csökkenéseként elszámolni!)

T 392  költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása

K 872-873. Fizetett kamatok, kamatjellegű kifizetések

 

No Comments.

Leave a Reply

(required)

(required)