Az adózás előtti eredményt csökkentő tételek 2. rész

A mai bejegyzésben folytatom az adózás előtti eredményt csökkentő tételeket! Jegyezzétek meg ezeket, mert a számvitel vizsgán bármelyik előfordulhat!

Az adózás előtti eredményt csökkentő tételek:

( a teljesség igénye nélkül)

 1. a követelésre az adóévben visszaírt értékvesztés
 2. a forintról devizára, devizáról forintra, vagy devizáról más devizára való áttérés következtében az eredménytartalék csökkentéseként elszámolt átszámítási különbözetek összege az áttérést követő adóévben
 3. a tulajdoni részesedésre visszaírt értékvesztés, ha azt az adózó korábban adózás előtti eredményt növelő tételként vette számításba, amelyet az erre vonatkozó adóbevallással és az azt alátámasztó kimutatásokkal igazol
 4. a bírság elengedése miatt az adóévben bevételként elszámolt, az adóévben vagy az előző adóévekben az adózás előtti eredményt növelő tételként figyelembe vett összeg
 5. a kapott jogdíj alapján az adóévi adózás előtti eredmény javára elszámolt bevétel 50 százaléka
 6. az adózó saját tevékenységi körében végzett alapkutatás, alkalmazott kutatás, kísérleti fejlesztés közvetlen költsége felmerülés adóévében, vagy – az adózó választása szerint, ha a költséget kísérleti fejlesztés aktivált értékeként (szellemi termékként) állományba veszi legfeljebb az elszámolt értékcsökkenés összegéig
 7. a műemlék, illetve a helyi egyedi védelem alatt álló épület, építmény értékét növelő felújítás költsége a tárgyi eszközt nyilvántartó adózónál
 8. az adóellenőrzés, önellenőrzés során megállapított, adóévi bevételként, vagy aktivált saját teljesítmény növeléseként, vagy adóévi költség, ráfordítás csökkenéseként elszámolt összeg
 9. legalább 50 százalékban megváltozott munkaképességű munkavállaló foglalkoztatása esetén személyenként, havonta a megváltozott munkaképességű munkavállalónak kifizetett munkabér, de legfeljebb az adóév első napján érvényes minimálbér, feltéve, hogy az adózó által foglalkoztatottak átlagos állományi létszáma az adóévben nem haladja meg a 20 főt
 10. a kiemelkedően közhasznú besorolással rendelkező szervezetnek vagy közhasznú, kiemelkedően közhasznú besorolással rendelkező közhasznú szervezettel kötött tartós adományozási szerződés keretében, a közhasznú szervezetekről szóló törvényben nevesített közhasznú tevékenység, a kiemelkedően közhasznú besorolást megalapozó közfeladat támogatására az adóévben visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatás, juttatás, térítés nélkül átadott eszköz könyv szerinti értékének, térítés nélkül nyújtott szolgáltatás bekerülési értékének
  1. 50 százaléka kiemelkedően közhasznú szervezet támogatása esetén,
  2. 20 százaléka tartós adományozási szerződés esetén,

  de együttesen legfeljebb az adózás előtti eredmény összege

Egyéb csökkentő tételek:

 1. az adóév első napján mikrovállalkozásnak minősülő adózónál a foglalkoztatottak átlagos állományi létszáma előző adóévhez viszonyított növekményének és az adóév első napján érvényes havi minimálbér adóévre számított összegének szorzata, feltéve, hogy az adózó foglalkoztatottainak átlagos állományi létszáma a megelőző adóévben legfeljebb 5 fő és az adózónak az adóév utolsó napján nincs az állami vagy önkormányzati adóhatóságnál nyilvántartott adótartozása
 2. az adóév utolsó napján kis- és középvállalkozásnak minősülő adózónál – ha igénybe kívánja venni a kedvezményt – a korábban még használatba nem vett ingatlan, valamint a korábban még használatba nem vett, a műszaki berendezések, gépek, járművek közé sorolandó tárgyi eszköz üzembe helyezése érdekében elszámolt adóévi beruházások értéke, összege nem haladhatja meg az adózás előtti eredményt, és nem lehet több 30 millió forintnál

Az adózó akkor csökkentheti az adózás előtti eredményt, ha rendelkezik a közhasznú szervezet, a kiemelkedően közhasznú szervezet által az adóalap megállapítása céljából kiállított igazolással, amely tartalmazza a kiállító és az adózó megnevezését, székhelyét, adószámát, a támogatás, juttatás összegét, célját, továbbá közhasznú szervezet, kiemelkedően közhasznú szervezet esetében a közhasznúsági fokozatot.

Az adózó által az adózás előtti eredmény csökkentéseként az említett rendelkezések alapján együttesen elszámolt összeg nem haladhatja meg az adózás előtti nyereség 50 százalékát!

Remélem hasznos volt ez a bejegyzés, és majd mind az írásbeli, mind a szóbeli vizsgán tudod majd alkalmazni!

***Szeretnél további tippeket minden hétfőn az
e-mail postafiókodba?***
Kérdd itt ha még nem kapod:>>>
https://szamvitelsuli.com/ajandekok-neked

 

6 hozzászólás to “Az adózás előtti eredményt csökkentő tételek 2. rész”

 1. Joci szerint:

  Szia!

  Az szeretném kérdezni, hogy a 8-asok között megjelenő értékvesztés mindig adóalap növelő, s a 9-sek között lévő pedig csökkentő tényező?

  Köszi

  Joci

 2. Laki Elvira szerint:

  Szia Joci!

  Általában igen,a feladatokban sokszor a 866 és a 966 szokott előfordulni, amit figyelembe kell venni, de ez pl: egy kivétel:

  Adózás előtti eredményt csökkentő tétel:

  Akkor csökkentő a tulajdoni részesedésre visszaírt értékvesztés,(874) ha azt az adózó korábban adózás előtti eredményt növelő tételként vette számításba, amelyet az erre vonatkozó adóbevallással és az azt alátámasztó kimutatásokkal igazol.

  üdv:
  Elvira

 3. Joci szerint:

  Köszönöm Elvira!
  Nem maradt ki a valami a megjelent válaszban?
  Mi a kivétel? 874 szokott csak kivétel lenni? Vagy tudsz más számlaszámot is mondani? Holnap vizsgázom, s nem tudom, hogy mit vegyek bele vagy mit nem az értékvesztésből.
  Készletekkel kapcsolatos értékvesztéssel és visszaírásával mit kezdjek?
  Köszi
  Joci

 4. Laki Elvira szerint:

  Szia Joci!

  A 874-et a tulajdoni részesedés visszaírt értékvesztése ezt nem kell figyelembe venni, csak akkor ha az adózó korábban adózás előtti eredményt növelő tételként vette számításba, szokott lenni a 315-nek is egyenlege a főkönyvi kivonatban(belföldi követelések elszámolt értékvesztése), de ezt sem kell figyelembe venni, csak a 866-ot, és a 966-ot. Átnéztem a vizsgasorokat, ezeket a tipikusak.

  Egy nagy kalappal holnapra!

  Írj, ha van kedved, hogy mi volt!

 5. Joci szerint:

  Szia!
  Köszönöm a választ.

  Nem tudom vagy-e még, de figyu, ami a 315-ös számlán ott van, az ott van a 866-n is, nem?

  Köszi

  Joci

 6. Laki Elvira szerint:

  Igen, a feladatsorban ugyanaz az értéke.

  Elvira

Leave a Reply

(required)

(required)