Az adózás előtti eredményt csökkentő tételek

Folytatom a társasági adó pontos megállapításához szükséges tudnivalókat, vagyis az adózás előtti eredményt csökkentő tételeket mutatom be nektek!

Ez a tudás hasznos lesz számodra Számvitel szóbeli vizsgán is!

Az adózás előtti eredményt csökkenti:

( a teljesség igénye nélkül)

 1. a korábbi adóévek elhatárolt veszteségéből az adózó döntése szerinti összeg
 2. a kettős könyvvitelt vezető adózónál a várható kötelezettségekre és a jövőbeni költségekre képzett céltartalék
 3. a terven felüli értékcsökkenés adóévben visszaírt összege
 4. értékcsökkenési leírásként az adóévre megállapított összeg, továbbá az immateriális jószág, a tárgyi eszköz állományból bármely jogcímen történő kivezetése
 5. a bejelentett részesedés értékesítésének adóévi árfolyamnyeresége, feltéve, hogy a részesedést az adózó (ideértve jogelődjét is) az értékesítését megelőzően legalább egy éven át folyamatosan eszközei között tartotta nyilván, továbbá a bejelentett részesedésre az adóévben visszaírt értékvesztés
 6. az eredménytartaléknak az adóévben lekötött tartalékba átvezetett és az adóév utolsó napján lekötött tartalékként kimutatott összege, de legfeljebb az adóévi adózás előtti nyereség 50 százaléka és legfeljebb adóévenként 500 millió forint
 7. az adózónál a kapott (járó) osztalék és részesedés címén
  az adóévben elszámolt bevétel
 8. a kivezetett (részben kivezetett) részesedés – ideértve az előtársasággal szemben a vagyoni hozzájárulás alapján kimutatott követelést is, de ide nem értve az ellenőrzött külföldi társaságban lévő részesedést
 9. a sikeres szakmai vizsgát tett  szakképző iskolai tanuló után folyamatos tovább foglalkoztatása esetén, valamint a korábban munkanélküli személy, továbbá a szabadulást követő 6 hónapon belül alkalmazott szabadságvesztésből szabaduló személy, illetve a pártfogó felügyelet hatálya alatt álló személy után a foglalkoztatásának ideje alatt, de legfeljebb 12 hónapon át befizetett társadalombiztosítási járulék, a járulék költségkénti elszámolásán túl, azzal, hogy az adózó akkor járhat el e rendelkezés szerint, ha a korábban munkanélküli magánszemély alkalmazása óta, illetőleg azt megelőző hat hónapon belül azonos munkakörben foglalkoztatott más munkavállaló munkaviszonyát rendes felmondással nem szüntette meg, és a korábban munkanélküli magánszemély az alkalmazását megelőző hat hónapon belül nála nem állt munkaviszonyban
 10. a visszavásárolt saját üzletrész, saját részvény bekerülési értékét meghaladó része

Még több csökkentő tétel is van, azokat a következő bejegyzésben mutatom be nektek!

Hasznos számodra ez a bejegyzés? Mindegyik csökkentő tétellel tisztában voltál? Esetleg pénzügy vizsgán ezt húztad? Oszd meg a többiekkel, hogy hogyan kérték tőled számon!

Én a társasági adót húztam pénzügy szóbeli vizsgán, és nagyon alaposan,részletesen kérdezték az összes növelő és csökkentő tételt, ha valamelyiket kihagytam, rávezettek, hogy melyik az.

A kérdező tanár a tételkönyvben követte, hogy mindegyiket mondom-e :((

Mit szólsz ehhez? Van esetleg hasonló tapasztalatod?

Szép Hétvégét nektek!

Üdv:

Laki Elvira

No Comments.

Leave a Reply

(required)

(required)